30 Haziran 2013


Bir Yakışıklı 
& Bir Şarkı !


Siyah beyaz, basit bir foto duruyor bu haftanın yakışıklısı, oysa biraz dikkatli bakınca, çarpıcı ve derin anlamları olduğunu düşündüm, gerisi hayal dünyanıza kalmış dostlarım.

Şarkımızın türünü adlandırmak zor ama günüme neşe kattı, ki dans müziğine yakın türleri, kolay tüketildikleri için pek sevmem. 'Şuradan' online dinleyebilir, beğenirseniz 'Farklı Kaydet' seçeneğiyle bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
10 Haziran 2013


IQ  
Zeka Oranı !


Eğitim ve zeka gelişimi üzerine Prof. İlhami Çetin'in bir makalesini okurken şu satırlar ilgimi çekti;

"IQ (Zeka oranı) ile ölçülen zeka düzeyinin belki %50 kadarlık bir bölümü genler tarafından belirlenir, kalan bölüm çevre (anne sütü dahil) ve eğitimden kaynaklanır.

Almanya'da yapılan ölçümlerde, Alman çocuklarına göre Türk ve Müslüman çocukların zeka düzeyi düşük, buna karşın Vietnamlı çocuklarınki yüksek çıkmıştır.

Çok şaşırtıcı bu sonuç karşısında Vietnem'a gidilerek oradaki çocukların zeka düzeyi ölçülmüş ve aynı sonuç bulunmuştur."

Bu arada dikkatinizden kaçmasın, Vietnamlı çocukları zeka düzeyi Almanlardan yüksek çıkınca şaşırıyorlar. Biz nerede hata yapıyoruz peki?
08 Haziran 2013


Topçu Kışlası !


Ülkemizin restorasyon ve mimari tarih konusunda dünya çapında yetiştirdiği en büyük insanlarımızdan, Türkiye ICOMOS kurucularından Doğan Kuban, bakınız Topçu Kışlasının yeniden yapılması konusunda ne diyor;


"Dünyanın her yerinde yarım yüzyıldır geçerli olan bir koruma ilkesi var: Mimari tarihinin sanatsal mesajını saptırmamak (eski deyimi ile tahrif etmemek).

Bu bir uygarlık ve bilimsellik kuralıdır. Kuramsal olarak, yok olmuş, temelleri bile incelenmemiş, belgelere dayalı kronolojik rökonstrüksiyonu yapılmamış ve olasılıkla yapılamayacak bir tarihi yapının yeniden inşası yanlıştır. 


Bir temel kazısı bile yok. Sadece son döneme ilişkin genel bir vaziyet planı ve birkaç fotoğraf dışında fazla bilinmeyen bu yapı pek çok değişiklikler geçirmiştir.

Yeniçeri kurumunu ortadan kaldırmadan önce 1826’da 2. Mahmud’un topa tuttuğu bu topçu kışlasıdır. Meydan cephesi İslam mimarisini tümüyle yozlaştıran Endülüs mimarisinden esinlenen Fransız oryantalizminin kötü bir örneğidir.  Bunu bir alışveriş merkezi olarak restore etmek ise, hem bir saygısızlık hem de işlevsel bir komedidir.

Restorasyon kuramı açısından tümüyle yanlıştır. Burada zaten var olan bir yapının içine bir işlev yerleştirilmiyor. Çağdaş bir alış-veriş merkezini bir kışla planimetrisi içine sokmak gibi bir komedi var.  Kaldı ki bu ne olduğu bilinmeyen kışla, estetik olarak İstanbul’un en çirkin kışlasıdır."


Bu da ICOMOS basın açıklaması.