03 Şubat 2011

Akp !


Referandum öncesi "Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, özürlülük, yaş ve benzeri temellere dayalı her türlü ayrımcılık artık yasaklanıyor." haberiyle sunulan tasarıdan “cinsel kimlik” (cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği) ibaresini AKP çıkarmış. (Bkz. Detaylar burada)

Hatırlarsanız bu haber basında “Artık, 'bekara, dula, öğrenciye' ev vermeyen, 'ayrımcılık suçu' gereği 15 bin liraya kadar ceza ödeyecek...” şeklinde verilmişti.

'Yetmez ama ohh yes' diyorum.
4 yorum:

Korhan dedi ki...

Şaşırmadım..taliban kafalarıyla minnacık kızlara tecavüz edip kapatan adamların neye hoş görüsü var ki buna olsun.Sapık zihniyetleri her yerde ortaya çıkıyor işte..

gaykedi dedi ki...

Aynı "vazgeçme" taktiği, TCK tasarısında da uygulanmış.

Adsız dedi ki...

Aşağıdaki metni ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına e-mail yoluyla veya faks yoluyla gönderin lütfen.

Geçen yıl basına yansıyan ve tarafımdan büyük bir sevinçle karşılanan Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı’nın "Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki ayrımcılık türleri" başlıklı 3. Maddesi’nde, “cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, ... ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık yasaktır” hükmü yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde duyurulan Taslak’ın son halinde ise taslaktan “cinsel kimlik” ibaresinin çıkartıldığını üzüntüyle gördüm. Bu değişikliğin –ibarenin taslaktan çıkarılmasının- mefhum-u muhalifinden anlaşılacak olan şudur ki, farklı cinsel kimliklere yönelik ayrımcılık devlet tarafından hoş görülmekte ve farklı cinsel kimliğe sahip Türk vatandaşları eşit birer birey olarak tanınmamaktadır. Hükümetinizin demokratik açılım sürecinde attığı cesur adımlarda bir geriye gidiş anlamına gelen bu tavrın derhal gözden geçirilmesini ve taslağa ‘cinsel kimlik’ ibaresinin tekrar eklenerek taslağın bu haliyle yasalaşmak üzere meclise sunulmasını arz ve talep ederim.

Adsız dedi ki...

besir.atalay@icisleri.gov.tr;mustesarlik@icisleri.gov.tr;gsekreter@icisleri.gov.tr;ozelkalem@icisleri.gov.tr;hukuk@icisleri.gov.tr;basin@icisleri.gov.tr;bakanlik.musavirligi@icisleri.gov.tr;icdenetim@icisleri.gov.tr;bilgiislem@icisleri.gov.tr;info@adalet.gov.tr;ozelkalem@basbakanlik.gov.tr;sadullah.ergin@tbmm.gov.tr;mehmet.sahin@tbmm.gov.tr;