20 Ocak 2011

Hiyerarşi !


Avcı-toplayıcı toplumlarla ilgili araştırmalar, bu topluluklarda hiyerarşinin pek yaygın olmadığını, bireyler arasında gelir farklılıklarının yok denecek kadar az olduğunu söylüyor.

Belgeler, kimi kabilelerde özel mülkiyet ve hırsızlık kavramlarının bilinmediğini, başkanlık seçimleri türünden uygulamalar olmadığını, aşırı baskıcı kişilere buyun eğmek şöyle dursun, bu kişilerin öldürüldüklerini ortaya koyuyor.

Günümüzle bir bağlantı kurarsak, örneğin en rekabetçi ortamların yaşandığı iş hayatında; küçük kabilelerde yaşayan insanlar gibi, küçük şirketlerde çalışanların, büyük şirketlere çalışanlara kıyasla çok daha mutlu oldukları gözlemlenmiş.

Bugün dünya nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyor, eskiden birçok kişiye dağılmış liderlik, şimdi kurumsallaşmış siyasal seçkinlerin elinde ve kendimizi liderlerimizden kopuk hissetmemizin muhtemelen nedeni bu.New Scientist
Rita Urgan- CBT 12311 yorum:

banliyöler jülyet'i. dedi ki...

avcı toplayıcı toplumlarda hiyerarşinin olmayışının temel nedeni, herkesin avlanmaya, yiyecek toplamaya katılmak zorunda olması, bu yüzden hiyerarşik sistemlerin oluşmasına yetecek artı ürünün depolanabilmesinin mümkün olmaması ve seyrek topluluklar halinde yaşanmasıydı. bu anlamda günümüzle bağdaştırılmasının, hatta bu durumun -dergideki yazıda yapıldığı gibi- idealleştirilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum, zira otoamtik bir sonuçtur bu, o toplumlarda yaşayan insanların bilinçli olarak yarattıkları bir sistem değil.