14 Mayıs 2010

Hıristiyan !


Eşcinsellik de aynı evlilik gibi ‘Tanrı’ya duyulan aşkın yansımasıdır. Eşcinsel ilişkiyle kadın erkek ilişkisi arasında pek fark yok. Ahlaki sorunlar benzer. Hıristiyanlar için en önemli konu çiftler arasındaki sadakat ve ömür boyu birlikteliği yakalamaktır.

İncil’de eşcinsel ilişki ile ilgili suçlamaların doğuştan eşcinsel olanlara yönelik değil ancak heteroseksüel olup da cinsel çeşitlilik arayan kişileri kapsadığına inanıyorum.

Fikirlerim 20 yıllık bir çalışma ve ibadet sonucu oluştu Şunu belirtmek isterim ki eğer ilişkide çiftler birbirine her konuda bağlı ve sadıklarsa, ilişki ister aynı cins ister farklı cinsler arasında olsun, İncil bunu yargılamaz.


Dünya Anglikan Hiristiyanlarının lideri Başpiskopos Rowan Williams

http://en.wikipedia.org/wiki/Rowan_Williams


9 yorum:

mehmet akif dedi ki...

İncil değil tanrı yargılar

Eşcinselliğin kirli ve günah dolu bir 'eylem' olarak görüldüğü romalılar bölümünde açıkça görülmektedir. Tanrı bir günahın ısrarla sürdürülmesinden son derece rahatsızlık duyduğunu ve zaten günah faktörüyle tüm bu işlerin başımıza geldiğini söylemektedir.

şu da bir gerçek ki, eğer insanın tövbelerinin bi anlamı olsaydı ve insan gerçekten yaşarken düzgün durabilseydi (Tanrı'nın buna inancı olsaydı) kurban olarak Oğlu 'nu göndermezdi. Anglikan kilisesinin nasıl kurulduğu hepimizin malumu. benim neye inandığımın veya onların neye inandığının bir önemi yok. önemli olan Tanrı gibi inanmaktır. İsa eşcinseller için de çarmıhta fidyeyi ödedi, ama her hristiyan bilir ki Kutsal Ruh 'un eşcinsellikte ısrarlı bir insanda tam olarak meyve veremeyeceği de aşikardır
üzgünüm Rowan. aç kitabı bir daha oku, ama bu kez Tanrı 'nın gözlüklerini tak. ve O 'nunla ilgili gerçeklere kendi gerçeğini karıştırma

gaykedi dedi ki...

mehmet--
anglikanlığa karşı papalığı savunuyor olamazsın sanırım. dinlerin, kutsal kitapların buna islam da dahil milyonlarca farklı yorumu var bunu benden iyi biliyor olmalısın, her dinde onlarca mezhep ve binlerce tarikat bu yüzden çıkmış zaten.

siktirella dedi ki...

kendini yargılamayı bırakırsan,kimse de seni yargılamaz

zihni dedi ki...

Tanrı nasihat değil, (eğer varsa) kudretini göstermeli istemediği bir komnuda.
Sınamakla ne amaçladığını kim bilebilir ki!
Olana tanım getirmek kolay da, tersinden de sorgulayabilmek zor geliyor insanlara. Böyle iddia yöntemi bir zemine oturamaz.

gaykedi dedi ki...

Afrika bölgesinden Anglikanların halen çok tutucu olduklarını ve Rowan Williams'ın kadınların rahipliğini de desteklediğini ekleyeyim unutmadan.

gaykedi dedi ki...

mehmet akif-- biraz araştırınca şu bilgilere ulaşıyorsun;

Yeni Ahit(İncil)'in Romalılar bölümü, doğrudan ne Tanrı ne de İsa Mesih'in kelamıdır. Tarsuslu Saul olarak da bilinen Pavlus'un Roma halkına ve oradaki kimi inançlılara yazdığı mektuptur. İsa Mesih'in sözlerini kişisel algısıyla nasıl anladıysa ya da Tanrı'ya nasıl ibadet edileceğini, neyin sevap neyin günah olduğunu düşünüyorsa onu yazmıştır. Tıpkı; Korintlilere, Galatyalılara, Efeslilere, Filipililere, Koloselilere, Selaniklilere yazdığı mektuplar gibi. Tüm bu mektuplar, Yeni Ahit'in temelini oluşturan Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncillerinden sonra; Luka İncili'nin devamı olarak da kabul edilen Elçilerin İşleri bölümünden sonra yer alır.

Pavlus (her ne kadar günümüz Hristiyanlığı onu Aziz mertebesinde görse de), yaşadığı dönemde İsa Mesih'i takip edenler arasında bile değildi. Sıfatı da "elçi" olabilir ancak. Hristiyanlığın içine pagan öğelerini bilfiil katan da yine Pavlus'tur.

Tanrı'nın ne düşündüğünü, Oğlunun ağzından şurada okuyabiliriz:

"Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız, öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl, 'izin ver, gözündeki çöpü çıkarayım' dersin? Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün." [Matta 7:1-5]

Eflatoon dedi ki...

çok cüretkar ve çok güzel bir adım olmuş...

mehmet akif dedi ki...

incil 'in her bir bölümü Kutsal Ruh 'un esinlemesiyle yazılmıştır ve İncil, İsa 'ya tanıklıktır. İslam dünyasının ve diğer pagancıların anlayamadığı nokta bu. İsa son kez göğe çıkmadan önce gidin tüm ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin ve onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin demiştir. ayrıca bu gördüklerinizi de yazın demiştir. dünya üzerinde tarihsel olarak en çok araştırılan konu da İsa zamanıdır. o zamanlar insanlar teker teker İsa 'yı yazmaya başlamış ve zamanla İsa 'yı hiç görmeyenler bile onunla ilgili olağanüstü ve gerçek dışı yazılar yazmaya başlamışlardır (bunun böyle olduğu da hep araştırmalarla ortaya çıkmıştır, örnekler var ama yazmayayım). İznik konseyinin çıkışı da buradandır. protestan olsam da Papa 'nın bende çok özel bi yeri vardır, tanrı biliyor. ancak vatikan elbette incilde yazılı olmayan bir çok kuralı aşırı sevgiden ve sadakattan kanun haline getirmiştir.
yorumlar yapılabilir elbette ama yorumlarla hüküm verilemez. ki teolojiyi tam olarak bilmeyen pagancıların, tabloyla hareket eden dangalaklların ve onlara inanların yorumları ne kadar sahicidir, bu da yoruma açık :)
bu arada bizde günah, tüm gücünü Tanrı 'nın yasasından alır. aşkın ve nefretin kaynağı aynıdır bizde

Adsız dedi ki...

bu amcalar bir siyasi partinin çok iyi çalışan elemanları gibi...daha çok kişiye hitap etmek için çağdan çağa girmedikleri kılık, yapmadıkları numara yok. bravo!